Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 27 november 2019

Med detta nyhetsbrev följer ännu ett inlägg om islam i Sydostasien vilket denna gång handlar om de etnisk-religiösa motsättningarna i Sri Lanka. Situationen där skiljer sig från Malaysia och Indonesien, som behandlades i det förra nyhetsbrevet, genom att Sri Lanka har en singalesisk (buddhistisk) majoritet tillsammans med några minoriteter, inklusive en muslimsk sådan. Under de senaste åren är det motsättningarna mellan singaleser och muslimer som har varit det största problemet. Följande artikel sammanfattar utvecklingen och innehåller också ett antal länkar till tidningsartiklar som ger en fördjupning. Där ingår slutligen några synpunkter på vad vi kan lära för svenskt vidkommande av det som har hänt i Sri Lanka.

Religiösa motsättningar och parlamentsval i Sri Lanka
red-173  / 2019-11-27


Vid sin partikongress nyligen har Sverigedemokraterna gjort några mindre förändringar i sitt principprogram. De behåller formuleringen om att de föredrar "ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader" i samhället, men de har bytt ut den tidigare motiveringen för detta. Förut fanns där ett resonemang om människors "essens"; nu ingår istället ett uttalande om människors sociala egenskaper. Följande artikel granskar både huvudformuleringen och den nya motiveringen för denna, främst mot bakgrund av det som är känt om socialt kapital och om betydelsen av tillit i samhället, men också i relation till mångfaldsliberalismens principer. Slutsatsen blir att inte heller den nya versionen av texten är övertygande.

Kulturell enhetlighet, mångfald, och socialt kapital
red-175  / 2019-11-27