Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 8 december 2019

Med detta nyhetsbrev följer en ny artikel som granskar innehållet i begreppen 'värdering' och 'förhållningssätt' med start i en konkret fråga, nämligen "medborgerlig tillit är ett samhällsgrundande förhållningssätt, men kan det kallas en värdering?' I tidigare artiklar har vi sett värderingar och förhållningssätt som nära sammankopplade, men här tycks det finnas ett motexempel. Det har aktualiserat en närmare granskning av dessa två begrepp och av relationen mellan dem.

Granskningen utgår från den förteckning på sjutton samhällsgrundande värderingar och förhållningssätt som vi har föreslagit och beskrivit i en tidigare artikel, tillsammans med 'tillit' som ses som en artonde värdering. Det visar sig att det finns några få fall där värderingar och förhållningssätt inte motsvarar varandra, med i de flesta fall finns ett nära samband. De få fallen är intressanta -- undantag är ofta mer intressanta än normalfall.

Ytterligare en värdering är den ofta åberopade 'alla människors lika värde' vilken här blir den nittonde värderingen. Inte heller där tycks det vara möjligt att peka på ett konkret förhållningssätt som motsvarar värderingen. Det är speciellt problematiskt eftersom det ofta händer att någon blir avståndstagen därför att "hen inte tror på alla människors lika värde", samtidigt som det ju är rätt omöjligt att veta vad en annan människa egentligen tror på. Sådana avståndstaganden underbyggs därför vanligen genom hänvisning till något som vederbörande har sagt eller gjort, det vill säga till hens förhållningssätt i några konkretaa fall. För att hyfsa användningen av sådana omdömen är det angeläget med ett klargörande av vilket eller vilka förhållningssätt som motsvaras av den använda värderingen.

Följande är den nya artikeln som behandlar detta ämne:

Medborgerlig tillit är samhällsgrundande, men är det en värdering?
red-174  / 2019-12-08