Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 26 december 2019

I detta det sista nyhetsbrevet under 2019 ska jag först ta upp en stor och långsiktig frågeställning. Vi känner ju alla till vilka avsevärda effekter som informationsteknologin har haft på medlen för mellanmänskliga kontakter, på detaljhandeln, och på samhällets gemensamma debattfora och meningsutbyte, för att nämna några uppenbara exempel. Vi vet också att resultaten ibland har varit mycket bra och ibland rätt tvivelaktiga. Men dessa senaste omvälvningar kommer knappast att vara de sista, och nu vid slutet av det omtumlande 2010-talet kan man gärna spekulera litet över vilka samhällsförändringar som IT kan tänkas föra med sig under de kommande årtiondena. Följande är ett lästips som innehåller två litet längre artiklar vilka bidrar till detta ämne:

Informationsteknologin och det mänskliga samhällets framtid
red-177  / 2019-12-26

Till detta kommer en artikel i en till synes lättviktig fråga. I år har det ju uppkommit en turbulens runt ordet 'jul'. Flera företag har lanserat produkter som betecknats med 'vinter', till exempel 'vinteröl' i stället för 'julöl'. Det som fått mest uppmärksamhet är att IKEA har introducerat en produktfamilj med beteckningen 'vinterfest' som bland annat innehåller typiska juldekorationer. Många har tolkat detta som ett försök att få bort ordet 'jul' ur vårt ordförråd och ersätta det med 'vinterfest', antingen på grund av politisk korrekthet, eller som ett sätt att nå personer som inte vill delta i någon 'jul' av religiösa skäl. De aktuella företagen har dementerat alla sådana tolkningar, men misstankarna kvarstår och frågan har uppenbarligen berört en känslig nerv hos många.

I följande artikel diskuterar jag frågan om julens namn ur principiell synpunkt, men jag hävdar också att utövandet av julen är en viktig pusselbit i samband med invandrares integration i det svenska samhället. Frågan om vilka ord vi använder för att beteckna den har då större betydelse än vad det först kan verka.

Glöm 'vinterfest', skilj mellan 'jul' och 'helganatt'
red-178  / 2019-12-26