Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Extra nyhetsbrev den 2 januari 2019

Under de senaste dagarna har många tidningar och webbplatser publicerat betraktelser över det gångna året eller årtiondet, varvat med tankar om vad som komma skall. Tagna tillsammans är dessa artiklar av intresse som en rätt allsidig bild av stämningsläget i våra media. En förteckning över sådana artiklar finns på Situation 95

Obs. Genom ett tekniskt missöde kom innehållet i Situation 95 att skrivas över med annat innehåll i slutet av januari. Det ursprungliga innehållet kommer att återställas så snart som möjligt. Vi beklagar det skedda.

Klippsamlingens databas innehåller nu länkar till cirka 12.000 artiklar varav knappt hälften är insorterade efter ämne och preseteras på webbplatsen. En statistik över denna samling finns på klippsamlinigens statistiksida