Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 15 april 2020

Nyhet: Koppling mellan denna webbplats och Facebook

Numera innehåller Argument och fakta en möjlighet till kommentarer och diskussion om de artiklar som publicera(t)s. Den fungerar på följande sätt. En referens till en artikel kan nu se ut så här, till exempel i tidigare nyhetsbrev:

Medborgerlig tillit är samhällsgrundande, men är det en värdering?
red-174  / 2019-12-08

Den innehåller alltså två länkar. Den första, red-174 i exemplet, går till en webbsida med artikelns hela text, precis som förut. Den andra länken, alltså det understrukna publiceringsdatumet, går till ett inlägg i den nya Facebookgrupp som också heter 'Argument och fakta', och det är där som man kan placera och läsa kommentarer om artikeln och repliker på dessa. Varje artikel representeras alltså av ett eget inlägg i Facebook-bemärkelse, och det är till detta inlägg som man kan göra kommentarer.

För att kunna använda denna möjlighet krävs det två saker, nämligen dels att man har ett Facebook-konto, dels att man är medlem i den nämnda Facebookgruppen. Om bägge villkoren är uppfyllda är det bara att klicka på datumlänken så ska man komma till inlägget för artikeln i fråga.

Utöver denna koppling från webbplatsen till Facebookgruppen fungerar den sistnämnda som vanligt, vilket innebär att alla gruppmedlemmar kan göra egna inlägg och kommentera andras inlägg. Inlägg bör dock anknyta till de frågeställningar som behandlas på webbplatsen Argument och fakta, om det inte finns särskilda skäl att gå utanför den ramen.

För att kunna använda denna möjlighet måste man alltså ha ett Facebookkonto. Den som inte redan har ett sådant kan lätt skaffa sig det genom att besöka www.facebook.com och gå igenom deras initieringsrutin. För att sedan bli medlem i gruppen skriver man 'Argument och fakta' i sökfältet längst upp till vänster på Facebooksidan, och bland sökresultaten väljer man det där det står 'Grupp' efter 'Argument och fakta', vilket antagligen är det första alternativet. Därefter, på gruppens sida finns dess externa information samt ett fält med texten '+ Gå med i grupp'. Klicka på det. Så småningom bör det då komma en bekräftelse om att du är accepterad som medlem i gruppen. Det kan ske omedelbart eller ta något dygn, av tekniska skäl.

För ögonblicket finns denna möjlighet bara för de artiklar som annonserades i nyhetsbreven från oktober till december 2019. Den kommer förstås att finnas för alla kommande artiklar, och i mån av intresse även för artiklar före oktober 2019.

Eftersom det här är en ny tjänst kan det alltid finnas en risk att något krånglar med den. Isåfall vill jag gärna veta det, så jag är tacksam för ett meddelande i sådana fall.


Följande är en förteckning över nu diskuterbara artiklar

Informationsteknologin och det mänskliga samhällets framtid
red-177  / 2019-12-26

Glöm 'vinterfest', skilj mellan 'jul' och 'helganatt'
red-178  / 2019-12-26

Medborgerlig tillit är samhällsgrundande, men är det en värdering?
red-174  / 2019-12-08

Kulturell enhetlighet, mångfald, och socialt kapital
red-175  / 2019-11-27

Religiösa motsättningar och parlamentsval i Sri Lanka
red-173  / 2019-11-27

Fatwapubliceringens effekter i Malaysia
red-169  / 2019-11-10

Sumanto Al Qurtuby om islam i Indonesien
red-170  / 2019-11-10

Samhället måste kunna agera mot etnoreligiös avsöndring och gruppegoism
red-468  / 2019-09-25