Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 20 maj 2020

Nya artiklar

Sex korta artiklar presenteras härmed; de finns förtecknade på vår nya sida för "Inlägg under innevarande år" . Flertalet av dessa artiklar har presenterats och diskuterats in en sluten grupp tidigare i år.

Ny struktur och ny rubricering

Ovannämnda artiklar presenteras under rubriken "Den Liberala Tribunen" och underrubriken "Ett oberoende liberalt språkrör för argument och fakta". Detsamma gäller för årsöversikten.

Kommentar införd senare: Denna rubrik ändrades i mitten av juni till "Liberal Kommentar" med underrubriken "Diskussionsinlägg på webbplatsen 'Argument och fakta'".

Denna nyordning avspeglar några principiella förändringar. För det första har vi delat upp innehållet på webbplatsens sektion för artiklar på två sektioner. Den gamla har reserverats för principiella artiklar om mångfaldsliberalism (den variant av liberalism som vi vill föra fram). Andra typer av artiklar har förts till den nya sektionen 'Den Liberala Tribunen' vilken därmed främst ägnas åt debattartiklar.

Genom denna förändring blir det också naturligt att ge utrymme för ett bredare spektrum av ämnen i den nya sektionen. Vi ska inte ta oss före att behandla allt som faller inom liberalismens vida ramar, och varken ekonomisk politik eller vård-skola-omsorg kommer att avhandlas. Men utöver vårt traditionella intresseområde, alltså mångfaldsfrågor, kommer mer allmänna frågor om liberalismen och dess ideologi(er) att kunna tas upp. Vad som därtill kan komma ifråga får framtiden utvisa.

Nyordningen innefattar också den koppling till Facebookgruppen 'Argument och Fakta' som möjliggör kommentarer och diskussion om de uppkommande artiklarna och som beskrevs i det förra nyhetsbrevet. För att kunna delta i diskussionen måste man alltså vara medlem i Facebookgruppen. Beskrivning av hur detta fungerar finns under en grannflik till ovannämnda sida med beteckningen "Debattanslutning" .

Rubriken "Den Liberala Tribunen" hänsyftar på liberalismen som verklighetsuppfattning och ideologi, och den innebär inte någon koppling till det politiska partiet Liberalerna eller till någon annan organisation med ordet "liberal" i namnet. Den Liberala Tribunen är oberoende liberal.