Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 6 juli 2020

Ytterligare beskrivning och tillämpning av värdeliberalism

Efter en betänketid under årets första fyra månader blev jag klar med min reviderade syn på liberalismen, som jag beskrivit i de senaste två nyhetsbreven. Istället för 'mångfaldsliberalism' som enbart fokuserar på mångfaldsfrågorna finns nu 'värdeliberalism' som har en bredare inriktning. En tillämpning av detta nya synsätt ges i följande artikel:

Partiledardebatten om Covid-19-krisen: principiella aspekter
red-193  / 2020-07-06

Samtidigt kan det vara på plats med en ordentlig förklaring på varför jag är så engagerad för liberalism överhuvudtaget, och även en motivering för denna möjligen nya variant. Det var några av skälen för den här artikeln:

Varför jag är liberal -- och på vad sätt
red-195  / 2020-06-20

Slutligen får jag anmäla att den koncisa definitionen av värdeliberalism nu har vidareutvecklats. Den nya versionen finns på samma webbadress som den gamla, alltså:

En värdeliberal grundsyn. Utvidgad och reviderad version
red-194  / 2020-07-06

För ordningens skull innehåller den också en länk till den tidigare versionen som ju introducerades i det förra nyhetsbrevet, och som nu är arkiverad på en annan plats.

Liksom förut gäller att om publiceringsdatum är skrivet som en understruken och klickbar länk så leder denna till en tråd för kommentarer till artikeln. Kommentarerna görs i vår Facebookgrupp 'Argument och Fakta' så för att läsa dem eller bidra måste man vara medlem i den gruppen. (Se tidigare nyhetsbrev om detta).