Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 20 juli 2020

Ny artikel:

Samhällsgrundande värderingar och förhållningssätt
red-164  / 2020-07-20

I stället för diskussionen om "svenska värderingar" borde vi begränsa oss till samhällsgrundande värderingar och förhållningssätt (tycker jag), alltså sådana som är väsentliga för att staten och samhället ska fungera väl. De behövs eftersom enbart lagar och rättssystem inte räcker till, utan de måste kompletteras med medborgarnas värderingsbaserade ställningstaganden.

Jag menar också att vi behöver en diskussion där det förs fram olika förslag till värderingar eller förhållningssätt som kan anses som samhällsgrundande. Den här artikeln beskriver en samling av 37 föreslagna förhållningssätt som är fördelade på sju grupper, och den är avsedd som ett bidrag till sådana diskussioner.

Artikeln bygger på den tidigare artikeln med titeln "En värdeliberal grundsyn" [red-194] där jag framförde min tolkning av liberalismens ideologi i några av dess väsentliga delar. Värdeliberalismen karakteriseras framförallt av den stora betydelse som den tillmäter värderingar och förhållningssätt, och den här nya artikeln ger ett konkret förslag till dessa med värdeliberalismen som ram.

Några oväntade inslag i förteckningen

Förteckningen över värderingar innehåller en del inslag som kanske är litet oväntade. Till exempel föreslås "allemansrätt" som en värdering vilken är ett specialfall av värderingen "rörelsefrihet". Ett annat exempel är att den segdragna frågan om hur "dignity" i UDHR ska översättas (som "värde" eller som "värdighet"?) har fått en bra lösning på följande sätt:

-- Bland de 37 punkterna finns en som heter "Värdighet" och som ingår bland individens rättigheter. Där sägs att varje människa anses ha en inneboende värdighet, men denna kan kränkas t ex genom kränkande behandling. Varje individ har rätt att slippa få sin värdighet kränkt. Detta torde motsvara tankarna i FN-deklarationen UDHR på ett bra sätt.

-- Samtidigt införs föreställningen om "alla människors lika värde" som ett paraplybegrepp vilket innefattar flera mer konkreta punkter, såsom rätten att slippa diskriminering, men också förhållningssättet att ta avstånd från all supremacism. Det noteras också att vissa former av diskriminering faktiskt kränker den utsattes värdighet. På det sättet finns det en koppling mellan dessa två tolkningar av "dignity".

De fyra sista punkterna i förteckningen går under rubriken "Respekt för och försvar av det egna landet", och även dessa är kanske oväntade, inte minst i ett arbete som är baserat på liberalismens grundtankar.

Möjlighet till diskussion om innehållet i artikeln

Liksom förut gäller att om artikelns publiceringsdatum är skrivet som en understruken och klickbar länk så leder denna till en tråd för kommentarer till artikeln. En sådan länk finns ovan för den här artikeln. Kommentarerna görs i vår Facebookgrupp 'Argument och Fakta', så för att läsa dem eller bidra måste man vara medlem i den gruppen. (Se tidigare nyhetsbrev om detta).