Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 26 juli 2020

Ny artikel:

Hur ska en liberal stat ledas i en krissituation?
red-200  / 2020-07-26

Liberalismen är främmande för tankar om behovet av en "stark ledare" som kan styra nationen mot något slags mål. All politisk makt kommer av folket och utövas genom den representativa demokratin. Men vad händer med denna ideologi om det inträffar krig, naturkatastrofer, pandemier eller andra kriser som kullkastar alla rutiner och all tidigare planering på nationell nivå? Då krävs det snabba och handfasta beslut för det gemensamma bästa, snabbare än vad som kan åstadkommas med normala rutiner. Den här artikeln diskuterar hur metoder från managementtänkande kan bidra till att kasta ljus på det problemet.