Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 9 september 2020

Om du avsåg att komma till nyhetsbrevet för den 24 september: var snäll klicka då på 2020-09-24 i vänsterkolumnen. Att du först hamnat här beror på ett fel i den dagens mailutskick. Jag ber om ursäkt för krånglet.


Ny artikel för den 9 september:

Värdeliberalismen, den sekulära humanismen, och religiöst grundade moraluppfattningar
red-206  / 2020-09-09

Beteckningen "den sekulära humanismen" syftar på den livsåskådning som företräds av föreningen Humanisterna. Utgångspunkten för artikeln är att det finns religioner eller grenar därav som inkluderar en syn på hur staten ska organiseras, alltså en ideologi, och att det likaså finns politiska strömningar som värnar om en viss religion. Liberalismen i Sverige hade tidigare stort stöd från de frikyrkliga rörelserna, men detta ser man inte så mycket av idag. Mot denna bakgrund granskar den här artikeln frågan om en kombination av liberalism och sekulär humanism kunde vara en naturlig motpol till befintliga kombinationer av ideologi och en av de monoteistiska religionerna.