Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 18 oktober 2020

Vi fortsätter vår granskning av alternativen till liberalism, med den precisa och koncisa definitionen av värdeliberalism som utgångspunkt. Dagens nya artikel behandlar den islamistiska ideologi som är förhärskande i Iran, med utgångspunkt från en bok skriven av en av regimens ledande ideologer.

Ideologin Wilayat al-Faqih inom Shia Islam, granskad ur ett värdeliberalt perspektiv
red-213  / 2020-10-18

Denna ideologi är tydligt auktoritär och baserad på en gren av Shia islam, men med inslag av demokrati inom de begränsningar som sätts av religionen och av ideologin själv. Det kan finnas flera skäl att orientera sig om den, men isåfall inte för att den skulle kunna få något väsentligt antal följare i Sverige. Däremot är den av intresse för att bättre förstå vad det är som emigranter från Iran har bakom sig och som många av dem har reagerat emot.

Ett annat skäl (som är viktigt för mig) är att kunna ha denna rätt extrema ideologi som en jämförelse och en referenspunkt vid granskning av andra varianter av politisk islam. Ur den synpunkten är alltså den här artikeln ett naturligt led i vår serie av artiklar om liberalism och islam.

Ett tredje skäl för artikeln kan vara att se Wilayat al-Faqih som en rent intellektuell övningsuppgift vilken kombinerar en strävan efter logik och begreppsmässig precision med ett antal ganska halsbrytande trossatser. Underliga för oss, men på ett sätt måste man ändå beundra den tankemöda som uppenbarligen har lagts ned på att få ihop Wilayat al-Faqih.