Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 24 november 2020

Dagens nyhetsbrev innehåller två artiklar. Den första är en fortsättning på granskningen av den islamistiska ideologi som är förhärskande i Iran, och som inleddes med artikeln i det förra nyhetsbrevet. Granskningen utgår från en bok av Ahmad Vaezi som är en av regimens ledande ideologer. I den förra artikeln beskrevs ideologin i sig; dagens artikel granskar demokratisynen i denna ideologi -- både dess egen variant av demokrati, och dess kritik av liberal demokrati som vi känner den. Artikeln är följande:

Begränsad demokrati inom Wilayat al-Faqih som beskriven i boken 'Shia Political Thought'
red-212  / 2020-11-24

Liksom för den förra granskningen gäller att huvudslutsatsen inte är förvånande, då det finns mycket stora skillnader mellan Wilayat al-Faqihs demokratibegrepp och vårt. Men artikelns intresse ligger framförallt i den inblick som den kan ge i hur man tänker i den religiösa och hårt styrda ideologi som Wilayat al-Faqih utgör.

Samtidigt måste man erkänna att boken ifråga ger en konsekvent och logiskt sammanhängande presentation av ideologin i fråga, med dess integration av religionen med en syn på rättslära och statsskick. Det kan leda till frågan hur en motsvarande presentation av vårt förhållningssätt till statsskick, sekularitet och religion skulle se ut. Hur förklarar vi till exempel vad vi har i stället för den fundamentalistiska grund som Wilayat al-Faqih bygger på? Den frågan berörs något i ovannämnda artikel, och det naturliga svaret (enligt min mening) måste innefatta John Rawls' nu klassiska A Theory of Justice från 1971. Dagens andra artikel är en presentation av denna teori:

Kort förklaring av Reflective Equilibrium Theory, en teori om värderingars stabilitet
red-217  / 2020-11-24

Denna artikel ger alltså bakgrunden till vissa delar av den första artikeln, men den är också relevant på andra sätt för innehållet på vår webbplats, särskilt som en av utgångspunkterna för värdeliberalism. Detta är anledningen till att dagens material är uppdelat på två relaterade artiklar.