Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 4 december 2020

Artikeln i dagens nyhetsbrev har följande titel:

Ändamålsenlig (teleologisk) moraluppfattning i samband med värdeliberalismen
red-218  / 2020-12-04

och den har följande "abstract" dvs. sammanfattning:

Den skotske moralfilosofen Alasdair MacIntyre har kritiserat den moderna tidens syn på etik och moral, som han betecknar som 'dysfunktionell', och argumenterar för ett teleologiskt synsätt på moralen, i en tradition som går tillbaka till Aristoteles och Thomas av Aquino. I detta synsätt vill man formulera ett ändamål eller ett uppdrag för människans liv på jorden, varefter moralregler anses välgrundade om de förväntas bidra till det angivna målet. I en metanormativ version av detta synsätt avstår man från att peka ut ett visst mål eller uppdrag, och diskuterar istället den angivna livsåskådningen som helhet.

Den här artikeln beskriver detta synsätt, diskuterar dess tillämpning i dagens värld, och föreslår hur definitionen av värdeliberalismen kan kompletteras med detta beskrivna synsätt.

Denna artikel utgör därför mitt svar på den fråga som ställdes i det förra nyhetsbrevet, nämligen: " [Beskrivningen av Wilayat al-Faqih] kan leda till frågan hur en motsvarande presentation av vårt förhållningssätt till statsskick, sekularitet och religion skulle se ut. Hur förklarar vi till exempel vad vi har i stället för den fundamentalistiska grund som Wilayat al-Faqih bygger på?"