Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Våra senaste debattinlägg och artiklar

På den här sidan förtecknas våra egna debattinlägg som lagts upp sedan januari 2019. Debattinlägg från 2016 till 2018 nås under motsvarande flikar.

En del av våra debattinlägg återfinns istället under huvudrubrikerna 'Debattämnen', 'Ideologi', 'Granskning' och 'Dialog'. Det gäller de artiklar under 2016 och 2017 som hör till de speciella kategorier vilka behandlas under dessa rubriker. Sådana artiklar finns inte med under flikarna för 2016 och 2017.

Den här sidan för senaste debattinlägg innehåller alla inlägg under 2019, inklusive dem som också ligger under de andra huvudrubrikerna. Även sidan för 2018 innehåller en fullständig förteckning.

För att se alla inlägg som har tillkommit under en viss tidsperiod inom ett tidigare år är det enklast att gå in under rubriken 'Nyhetsbrev' och läsa nyhetsbreven för den aktuella perioden.


Kulturkrockar och islamofobi
red-154  (2019-02-15).
Ordet 'islamofobi' betecknar avståndstagande från islam och från muslimer. Det används ofta för avståndstagande som har subjektiva skäl och som kan ses som ett slags mobbning, men ibland kan ett avståndstagande snarare ha karaktären av en krock mellan skilda kulturer, en 'svensk' och en 'muslimsk' kultur. I sådana fall blir det mindre tydligt vad som är islamofobi och vad som inte är det. I den här artikeln diskuterar jag detta senare fall, alltså avståndstagande som bottnar i en konflikt mellan skilda kulturer och förhållningssätt. I samband med detta diskuterar jag också hur ordet 'islamofobi' definieras, tolkas och används.

pan-10554    Vem blir utsatt för övervåld för att ha kastat sten på poliserna?.
Erik Sandewall i DGS, 2019-02-08.
Detta är en replik till Bilan Osmans krönika i SvD 2019-02-04 [pan-10434].
Bilan Osman skriver bland annat: "Du ska kunna vara 12 år och vara högljudd i biblioteket utan att riskera våld från vuxenvärlden". Men den som har ansvar för att upprätthålla ordningen måste ha möjlighet att ta till "våld" som en yttersta åtgärd. Istället för att se detta slags problem som en fråga om offer och förövare vore det mycket bättre att tolka dem som en kulturkrock som bara kan hanteras genom att vardera sidan försöker att bättre förstå den andra sidans bevekelsegrunder och förhållningssätt. Det kräver till att börja med att man talar till varandra och inte bara om varandra.

Replik till Aya Fawaz om motståndet mot slöja
red-152  (2019-02-02).
Detta är en utvidgad version av ett inlägg som gjordes i kommentarfältet för Aya Fawaz debattinlägg i DN 2019-01-31 [dipastop :id dipa-10367] Hej Aya Fawaz. Jag undrar: Har du någon gång funderat på [e varför] många blir upprörda när de ser dig i slöja? Som jag ser det finns det åtminstone två möjligheter: antingen att de ogillar slöjan i sig och vill att du ska ta av dig den, eller att de ogillar det som slöjan står för och vill tala om det för dig. Enligt ditt inlägg tycks du tolka det på det första sättet, men jag tror att i många fall är det den senare tolkningen som är den rätta. ...

Sverigedemokraterna och integrationen
red-149  (2019-01-12).
Denna debattartikel innehåller en granskning och en skarp kritik av vad Sverigedemokraternas partiprogram säger om hur integrationen av nykomna ska understödjas och underlättas. Artikeln menar att när nu Sverigedemokraterna under så lång tid har hävdat att invandringen ger och kommer att ge stora problem så borde de nu ha kunnat ta fram en genomtänkt strategi för att hantera dessa problem. Detta saknas emellertid, både i partiprogrammet och i partiets agerande i olika sammanhang. -- Artikeln innehåller också konkreta förslag till vad som bör ingå i en integrationsstrategi, och inte minst vad som bör krävas av majoritetsbefolkningen för att integrationen ska fungera.

There are no simple reasons for islamophobia
red-148  (2019-01-12).
This is an extended rebuttal of an article by Professor Hamid Dabashi of Columbia University that was published recently in the al-Jazeera website. Under the title 'Muslim cleansing', his article describes islamophobia worldwide and claims that it is 'rooted in the historic hatred of Islam and of Muslims in the European context'. I reject this claim as unhistorical, and propose a more balanced view with the current situation and recent history in Sweden as a concrete example. The emergence of 'islamophobia' in various senses of this word is analyzed in terms of a clash of cultures, which means that in order to understand it properly one must take the characteristics of both sides into account.