Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Våra senaste debattinlägg och artiklar

På den här sidan förtecknas våra egna debattinlägg som lagts upp sedan januari 2019. Debattinlägg från 2016 till 2018 nås under motsvarande flikar.

En del av våra debattinlägg återfinns istället under huvudrubrikerna 'Debattämnen', 'Ideologi', 'Granskning' och 'Dialog'. Det gäller de artiklar under 2016 och 2017 som hör till de speciella kategorier vilka behandlas under dessa rubriker. Sådana artiklar finns inte med under flikarna för 2016 och 2017.

Den här sidan för senaste debattinlägg innehåller alla inlägg under 2019, inklusive dem som också ligger under de andra huvudrubrikerna. Även sidan för 2018 innehåller en fullständig förteckning.

För att se alla inlägg som har tillkommit under en viss tidsperiod inom ett tidigare år är det enklast att gå in under rubriken 'Nyhetsbrev' och läsa nyhetsbreven för den aktuella perioden.


Artiklar i allmänna media

pan-10554    Vem blir utsatt för övervåld för att ha kastat sten på poliserna?.
Erik Sandewall i DGS, 2019-02-08.
Detta är en replik till Bilan Osmans krönika i SvD 2019-02-04 [pan-10434].
Bilan Osman skriver bland annat: "Du ska kunna vara 12 år och vara högljudd i biblioteket utan att riskera våld från vuxenvärlden". Men den som har ansvar för att upprätthålla ordningen måste ha möjlighet att ta till "våld" som en yttersta åtgärd. Istället för att se detta slags problem som en fråga om offer och förövare vore det mycket bättre att tolka dem som en kulturkrock som bara kan hanteras genom att vardera sidan försöker att bättre förstå den andra sidans bevekelsegrunder och förhållningssätt. Det kräver till att börja med att man talar till varandra och inte bara om varandra.


Artiklar på denna webbplats

Rättigheter och tacksamhet enligt Rashid Musa
red-160  (2019-07-12).
Rashid Musa är ordförande för SUM dvs. Sveriges Unga Muslimer. Hans inlägg häromdagen om att man inte behöver visa tacksamhet ledde till många reaktioner i sociala media. Det som sällan noterades var dock att han senare kom med en mer utförlig förklaring till vad han menade. Den här artikeln granskar denna längre förklaring.

Nu behövs agitation för liberalismens idéer
red-159  (2019-07-12).
Andreas Johansson Heinö yttrade nyligen att
Vi är inte osvenska för att vi har fel värderingar för det finns ingen som bestämmer vad som är fel och rätt när det gäller dem, bara våra egna uppfattningar, reaktioner och känslor...
Liknande synpunkter har tidigare framförts till exempel av Gunnar Hökmark. I den här artikeln kritiserar jag detta synsätt. Därefter går jag vidare till en diskussion om hur vi bäst kan bemöta sådana värderingar som strider mot liberalismens grundläggande idéer och som inte är acceptabla ur det svenska samhällets synpunkt.

Värderingar, moral och metamoral för individer, samfund och nationer
red-155  (2019-05-28).

Kulturkrockar och islamofobi
red-154  (2019-02-15).
Ordet 'islamofobi' betecknar avståndstagande från islam och från muslimer. Det används ofta för avståndstagande som har subjektiva skäl och som kan ses som ett slags mobbning, men ibland kan ett avståndstagande snarare ha karaktären av en krock mellan skilda kulturer, en 'svensk' och en 'muslimsk' kultur. I sådana fall blir det mindre tydligt vad som är islamofobi och vad som inte är det. I den här artikeln diskuterar jag detta senare fall, alltså avståndstagande som bottnar i en konflikt mellan skilda kulturer och förhållningssätt. I samband med detta diskuterar jag också hur ordet 'islamofobi' definieras, tolkas och används.

Sverigedemokraterna och integrationen
red-149  (2019-01-12).

There are no simple reasons for islamophobia
red-148  (2019-01-12).


Vetenskapliga artiklar

Ethics, Human Rights, the Intelligent Robot, and its Subsystem for Moral Beliefs

Publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Social Robotics. . Följande är artikelns abstract:

The Universal Declaration of Human Rights specifies a number of properties that characterize human beings, such as `dignity', `conscience', and several others. In this article we focus on these properties and on how they have been defined in the history of philosophy. We show how they can be interpreted in terms of a prototypical architecture for an intelligent robot, and how the robot can be provided with several aspects of ethical capability in this way. The key idea is to provide the robot with a Moral Belief System that cooperates with, and moderates the robot's capability of planning and action.