Diskoteket för Argument och fakta


  sv   en  
 
  Om oss     Översikt     Pågående     Tidigare     Pressdebatt     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Sektioner inom denna webbplats

Denna webbplats består främst av följande sektioner:

"Diskoteket" för Argument och Fakta, http://www.argumentochfakta.se/divlib/, där den här sidan ingår. Denna sektion kommer att innehålla det nya material som omnämns under fliken "Välkommen". Under rubrikerna 'Startsida' och 'Nyhetsbrev' fins också information som avser webbplatsen som helhet.

Klippsamlingen, http://www.argumentochfakta.se/cliplib/, innehåller en strukturerad lista över mer än 8000 artiklar inom webbplatsens intresseområde. Det är huvudsakligen artiklar från svensk och internationell dagspress och från fria webbplatser, men där finns också en del länkar till böcker och till vetenskapliga artiklar. Som huvudregel gäller att bara material som är fritt tillgängligt på Internet ingår. Undantag görs bl.a. för några få stora dagstidningar.

Sektioner i förändring

Följande två sektioner håller på att avslutas:

Sektionen Liberal Kommentar, http://www.argumentochfakta.se/lk/, har använts för debattartiklar skrivna av mig själv, alltså Erik Sandewall. Denna funktion har nu flyttats genom att sektionen Liberal Kommentar har bytt adress och blivit en separat webbplats.

Sektionen Liberal Åskådning, http://www.argumentochfakta.se/la/, har publicerat artiklar som redovisar min tolkning av vad 'liberalism' är för något, och som ligger till grund för artiklarna i serien 'Liberal Kommentar'.

Väsentliga delar av materialet i dessa sektioner har inarbetats i en bok som heter 'Värderingar, Liberalism och Islam' och som snart kommer att ges ut. Annat material har flyttats över till den nya, separata webbplatsen som heter www.liberalkommentar.se, och som alltså övertar namnet 'Liberal Kommentar'.

Sektionen '"Diskoteket" för Argument och Fakta' hette 'Kritiska Argument och Fakta' före omstruktureringen. En viss del av dess tidigare innehåll flyttas nu över till webbplatsen 'Liberal Kommentar', nämligen ett antal kritiskt granskande artiklar.

Klippsamlingen är en viktig resurs för artiklarna i de övriga sektionerna, eftersom jag gärna vill styrka det som sägs genom referenser till goda källor. Dessutom hoppas jag att den kan vara användbar även för andra intresserade.

Artiklarna i varje sektion utgör samtidigt en artikelserie med samma namn som sektionen. (För klippsamlingen finns dock inte någon sådan serie).