Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Kommentarer om enstaka artiklar

Under åren 2016-2018 hade vi en försöksverksamhet med att lägga upp korta kommentarer till tidningsartiklar, antingen för att rekommendera dem eller för att invända mot dem. Dessa kommentarer samlades månadsvis och kan nås genom undermenyn till vänster.

Under 2019 fanns det också ett antal längre och mer substantiella kommentarer under denna rubrik. Dessa har nu flyttats till sektionen "Liberal Kommentar" under fliken Religion