Argument och fakta


  sv   en  
 

 

Webbplatsens struktur

Den här webbplatsen består av flera sektioner, och just nu besöker du sektionen för Kritiska Argument och Fakta. Genom att klicka på fliken 'Sektioner' i den vertikala menyn till vänster kommer man till en sida som visar vilka andra sektioner som också finns inom webbplatsen Argument och fakta.

Varje sektion består av flera avdelningar vilka framgår av den horisontella huvudmenyn upptill på varje sida inom sektionen. Den här sektionen har avdelningarna 'Granskningar', 'Ämnesdebatter' och 'Kommentarer'. Dessutom ger just den här sektionen utrymme för avdelningarna 'Startsida' och 'Nyhetsbrev' vilkas innehåll är relevant för webbplatsen 'Argument och Fakta' som helhet.

Varje avdelning har sin egen vertikala undermeny till vänster, och avdelningen består av ett antal sidor som man kommer till med hjälp av denna undermeny.

Fliken 'Sektioner' i nu visad undermeny till vänster leder till en sida med närmare förklaring av vad de olika sektionerna innehåller.

Ingångssidan för hela webbplatsen är www.argumentochfakta.se . Från denna kan man komma till de olika sektionerna.