Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Ansats och grundläggande teser för mångfaldsliberalism

Om mångfaldsliberalism. Anförande på Föreningen Heimdal
red-136  (2018-04-19).
Texten till ett anförande på Föreningen Heimdal i Uppsala med en koncis beskrivning av mångfaldsliberalism.

Diskussionen på Heimdal om mångfaldsliberalism
red-137  (2018-04-22).
Referat av diskussionen på ovannämnda möte.

Beskrivning av mångfaldsliberalism och dess alternativ
red-067  (2017-03-03).
Denna artikel beskriver projektets 'approach' och de grundläggande begreppen och förutsättningarna för projektet att definiera mångfaldsliberalism.

Grundprinciper för mångfaldsliberalism
red-103  (2017-02-16).
Denna artikel innehåller en definition av mångfaldsliberalism i form av tjugofyra preciserade 'teser'.

Den ideologiska grunden för mångfaldsliberalism
red-063  (2017-02-16).
Denna artikel är en mer utförlig definition av mångfaldsliberalism jämfört med den föregående. Den består av en inledning som definierar och diskuterar de ingående begreppen, varpå följer de tjugofyra teserna i föregående artikel. Slutligen innehåller den som jämförelse en definition av en annan ideologi som vi betecknar som välfärdsliberalism.

Vårt behov av riktiga ideologier
red-065  (2017-02-19).
Denna artikel diskuterar behovet av ideologi i samband med frågor om mångfalden, och utgör därför en motivering för valet av ansats i projektet.


Artiklar i allmänna media

2017-01-11: pan-3639    En liberalism för samtidens mångfald.
Erik Sandewall i GP.
Denna artikel i Göteborgs-Posten är en kort presentation av vårt synsätt på mångfaldsfrågorna och av skälen för att identifiera mångfaldsliberalism som ett ideologiskt alternativ.