Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Värderingars föränderlighet och begreppet värdegemenskap

Under sommaren 2016 var det en livlig debatt om "nationella värden", varvid flera talare framhöll vikten av att invandrare tar till sig "svenska värderingar". Där och i andra sammanhang var det också många som ifrågasatte denna tankegång, bland annat med hänvisning till att olika människor har olika värderingar och att samhällets värderingar förändras över tiden.

Vår syn på detta utgår från begreppet värdegemenskap, det vill säga en grupp av människor som har tillräckligt lika värderingar för att de ska kunna fungera väl tillsammans, diskutera sina värderingar och skillnaderna i dessa, och diskutera uppkommande situationer utifrån sina mer eller mindre liknande värderingar. En sådan värdegemenskap förutsätter inte bara att värderingarna inte skiljer sig för mycket, utan också att gruppens medlemmar har en öppenhet för varandras synsätt.

Med detta synsätt är det naturligt att det finns skillnader i värderingar och att dessa förändras med tiden. När verkligheten och omständigheterna förändras är det viktigt att värderingar kan förändras för att motsvara den nya situationen, och att samhället inte fastnar i ett dogmatiskt fasthållande vid värderingar som inte längre är tillämpliga. Förekomsten av en värdegemenskap och det fortlöpande meningsutbytet i denna bidrar i högsta grad till en sådan öppenhet och flexibilitet.

Vi vill se en situation där hela landets befolkning utgör en sådan värdegemenskap med avseende på de samhällsgrundande värderingarna. Därför ogillar vi formuleringen att "invandrare ska ta till sig svenska värderingar", utan vill istället lägga vikt vid att även invandrare engageras i den nationella värdegemenskapen. Det betyder alltså att även de välkomnas i, och deltar i den fortlöpande diskussionen om våra samhällsgrundande värderingar.

Därtill är det också naturligt att se kulturella, etniska och religiösa grupper som mer lokala värdegemenskaper, vilka samspelar med den värdegemenskap som hela samhället utgör. Relationerna mellan dessa större och mindre värdegemenskaper är en viktig fråga som kräver analys och dialog.

Detta synsätt utvecklas vidare i de artiklar som ligger under huvudrubriken 'Ideologi' (upptill på sidan) och tabben 'Grundvärderingar'.