Liberal Kommentar


  sv  
 
  Allmänna inlägg     Om oss     Infomedia     Religion  

 

Deltagande i diskussion på Facebook om artiklarna

Den nya sektionen Liberal Kommentar innehåller en möjlighet till kommentarer och diskussion om de artiklar som publicera(t)s. Följande är hur man ansluter sig till den nya möjligheten och använder den.

Skaffa konto på Facebook. För att vara med behöver du ha ett konto på Facebook. Om du inte har det redan, besök www.facebook.com och gå igenom initieringsrutinen.

Bli medlem i vår Facebookgrupp. På din Facebook-sida, skriv in "Argument och fakta" i sökfönstret längst upp. Det kan då komma upp ett eller flera alternativ. Välj det alternativ där det står 'Grupp' efter 'Argument och fakta', vilket antagligen är det första alternativet. Då visas gruppens sida för dess externa information samt ett fält med texten '+ Gå med i grupp'. Klicka på det. Så småningom bör det då komma en bekräftelse om att du är accepterad som medlem i gruppen. Det kan ske omedelbart eller ta något dygn, av tekniska skäl. När bekräftelsen har kommit kan du börja använda tjänsten.

Kommentera en artikel på Liberal Kommentar som du läser. I den lilla högerkolumnen upptill på artikeln finns i många fall en länk med texten kommentarer . Isåfall är allt förberett för att kommentera artikeln. Klicka alltså på denna länk, och du kommer till ett 'inlägg' i Facebookbemärkelse som är dedicerat till den aktuella artikeln. Gör din kommentar där. Du kommer därefter att få meddelande om ytterligare kommentarer som andra (eller jag själv) gör med anledning av samma artikel.

Anmäl att du är intresserad av att läsa kommande kommentarer om en artikel. Gör som i föregående punkt, men i stället för att göra en kommentar klickar du på "..." högst upp på det aktuella inlägget. Det kommer upp några alternativ; välj "slå på kommentarer". Detta behövs alltså inte om du själv gör eller har gjort en kommentar, utan bara om du inte gjort kommentar men ändå är intresserad av andras kommentarer.

Kommentera eller anmäl intresse för en artikel på Liberal Kommentar som inte redan har någon länk för kommentarer. Skapa ett nytt inlägg på vår Facebooksida vilket bara innehåller en enda sak, nämligen webblänken till artikeln i fråga. Gör din kommentar eller intresseanmälan på det inlägget. Jag får direkt ett meddelande om det så jag kan svara på din kommentar, och jag kommer då också så snart som möjligt se till att kommentarer- länkar förs in för artikeln i fråga.

För fram någon av dina egna artiklar för kommentarer och diskussion. Det gäller då en artikel som redan är upplagd på någon annan webbplats. Gör som i föregående punkt, under förutsättning att det gäller någon eller några enstaka artiklar per månad, för att inte överbelasta de andra medlemmarna. Om du har en samling av fler artiklar som du vill föra fram, kontakta mig.

Publicera en egen artikel på lämpligt sätt så att den kan finnas med för kommentarer och diskussion hos oss. Liberal Kommentar publicerar gärna debattartiklar av olika författare om de har anknytning till dess intresseomräde. Skicka texten till mig så kan vi se om och hur den kan läggas upp. Sådana artiklar bör till exempel gärna innehålla länkar till tidigare artiklar som man vill använda som stöd för ens egen uppfattning, eller som man invänder mot, så att vi får en mer sammanhängande debatt.

Göra egna inlägg direkt på vår Facebooksida. Detta kan göras men det understöds inte. Till exempel görs det inte någon katalog över sådana inlägg. Jag tror det blir en bättre kvalitet i diskussionem om den struktureras i form av seriöst skrivna inlägg/artiklar i Liberal Kommentar, tillsammans med kommentarer och diskussion där vi reagerar på dessa artiklar.

För fram en artikel av annan författare som du tycker är särskilt relevant för diskussionen på Liberal Kommentar. Gör som under punkten "för fram någon av dina egna artiklar", men komplettera då gärna Facebook-inlägget med en kort förklaring varför artikeln är särskilt värd att läsas och diskuteras.