Liberal Kommentar

Diskussionsinlägg på webbplatsen 'Argument och fakta'


 

Ska vi heller inte dela upp islam
i gott och ont?

 

"Dela inte upp nationalism i gott och ont" skrev Hynek Pallas i ett inlägg i DN den 7 juni. Det var en replik till folklivsforskaren Dan Korns inlägg i Göteborgs-Posten dagen innan där han skrivit om den inkluderande nationalismen och nationen som en förutsättning för internationalism.

Hynek Pallas invänder mot detta genom att utförligt citera sociologen Michael Billigs tes om den banala nationalismen. Enligt Hynek Pallas till skillnad från många andra teoretiker drar han ett rakt streck från denna light-nationalism till "den krigiska nationalismen". I de heta situationerna, som krig, är det denna påstått harmlösa nationalism som vi närmast pavlovskt mobiliseras av då signalord och symboler som håller samman vår grupp aktiveras och används mot någon annan. Och han säger vidare att Uppdelningen riskerar att dölja potentialen för trångsynthet och xenofobi i vår påstått "godartade patriotism".

En tanke som omedelbart slår en är isåfall om inte samma sak gäller för en annan ideologi, nämligen islam? I den allmänna debatten framförs det ju så ofta att terrorism som utförs i islams namn inte har något med riktig islam att göra, utan det är bara en störd och galen verksamhet som utförs av människor som inte vet något om islams sanna väsen. Men är det inte faktiskt så att även anhängare till denna påstått harmlösa islam kan närmast pavlovskt mobiliseras då signalord och symboler som håller den gruppen samman aktiveras och används mot någon annan. Flödet av nyheter från läner med övervägande muslimsk befolkning ger nästa dagliga exempel på just detta.

Det finns också många andra fenomen där man kan "dra ett rakt streck" mellan dess goda och dess onda yttringar. Man kan ta exempel hela vägen från kärlek till naturvetenskap.

Slutsatsen av denna jämförelse bör emellertid inte vara att man ska skära allt som kallar sig islam över en kam, utan tvärtom att man bör avvisa Hynek Pallas resonemang som varande grovt osakligt. Det är ett exempel på "guilt by association".

Till detta bör också läggas att Hynek Pallas' inlägg är helt vilseledande. Han skriver att skribenten Dan Korn tog upp sociologen Michael Billigs tes , kritiserar Dan Korn för att han inte tar upp vissa aspekter av Michael Billigs resonemang, och ägnar sedan hela sitt inlägg åt att referera Billigs teser. I själva verket nämner Dan Korns bara Michael Billig mer i förbigående, framförallt med formuleringen Samhället helt utan nationalism innebär enligt Billig statens upplösning, där ingen längre betalar skatt eller förlitar sig på samhällets lagar och regler. Han nämner detta som ett exempel på att livet hade varit mycket enklare om alla hade tänkt som Orwell, men så är det inte.

Den största delen av Dan Korns inlägg handlar inte om Billig utan om andra författare och andra frågor. Hynek Pallas tar dock den korta hänvisningen till Billig som startpunkt för sin argumentation, men det är mycket oklart vems åsikter han för fram. Till exempel skriver han beträffande Billigs teori om den banala nationalismen att den var menad som en kritisk studie av en del av nationalismen ... som vi tenderar att glömma bort eller se som positiv. Och att den i sin tur är en förutsättning för den krigiska nationalismen. I formuleringar som denna är det omöjligt att urskilja vad som är ett referat av Michael Billigs teser och vad som är Hynek Pallas' egna åsikter. Man skulle önska sig litet större stringens i ett debattinlägg i en stor dagstidning.

Refererade artiklar

2017-06-06: pan-4691    Hur inkludera andra om vi skäms för det svenska?.
Dan Korn i GP.

2017-06-07: pan-4697    Dela inte upp nationalism i gott och ont.
Hynek Pallas i DN.

   
Författare:
    Erik Sandewall

Artikelnummer:
    deb-086

Publiceringsdatum:
    2017-06-07

Senaste uppdatering:
    2017-06-08

 

Artikelserier:
    Liberal Åskådning
    Liberal Kommentar
    Kritiska Arg o Fakta

 

Registrerad webbplats:
    Argument och fakta

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/086/del-upp-islam.html