Liberal Kommentar

Diskussionsinlägg på webbplatsen 'Argument och fakta'


 

Motrörelse mot politisk islamism
och för politisk liberalism

 

Den politiska islamismen får nu mothugg från allt fler håll, också inom islam. Det senaste exemplet är en intervju på France 24 Arabic TV där den saudiske skriftlärde Muhammad Bin Abdul Karim Issa sade att "There Is No Place for Political Islam in France or Anywhere Else; People Must Respect the Laws and Values of Their Country, or Leave". Han fick också frågan "But there is also separatism among Muslims. They want to separate themselves from the values of the Republic." på vilket han svarade: "Whoever lives in a country and wants to be separated from its values is destroying the very social contract, on the basis of which he entered that country. If you enter a country you must respect its laws. Or you should not enter that country to begin with. But to enter a country and then say that you do not respect its values -- no country would allow such a thing."

Delar av intervjun finns på engelska på xxx. Issa är generalsekreterare i the Muslim World League och det måste ses som mycket positivt att han uttalar sig så tydligt i denna fråga. Även på andra håll inom islam hörs numera röster om att den sekulära samhällsformen är att föredra, inte minst av omsorg om den egna religionen. Man tycker sig nämligen se att när islam integreras med statsmakten, som i Iran och i Saudiarabien, så leder det till korruption vilket har ett fördärvande inflytande inte bara på staten, utan också på det religiösa livet.

Ännu tycks inte dessa tankar ha nått till vårt land, åtminstone om man ska döma av den synliga debatten. Förhoppningsvis är detta bara en fråga om tid

   
Författare:
    Erik Sandewall

Kommentarer på:
    Facebook

Artikelnummer:
    deb-187

Publiceringsdatum:
    2020-05-20

Senaste uppdatering:
    -

 

Artikelserier:
    Liberal Åskådning
    Liberal Kommentar
    Kritiska Arg o Fakta

 

Registrerad webbplats:
    Argument och fakta

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/187/islamism-och-liberalism.html