Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Klippsidornas utformning och struktur inom sidan

Den här klippsamlingen består av ett stort antal webbsidor som man kommer åt med hjälp av menyerna: en meny av huvudrubriker som syns upptill på varje sida, och underrubriker i menyn till vänster. Underrubrikerna kallas också för flikar.

Hela klippsamlingen utgör en sektion inom webbplatsen Argument och Fakta. Det finns också flera andra sektioner. Alla sektioner består av sidor som är uppbyggda på samma sätt med huvudrubriker och underrubriker. Se underrubriken 'Övriga sektioner' för beskrivningar av webbplatsens övriga delar.

Varje ingående webbsida behandlar ett konkret område, och innehåller länkar till ett antal tidningsartiklar inom området som bedöms vara av bestående intresse. Huvudrubrikens första undersida innehåller en lista över de ingående länksidorna, vilket alltså i princip är samma lista som i menyn till vänster. På förstasidan finns dock litet fylligare underrubriker.

Jag har ingen ambition att lägga in något stort nyhetsflöde i de här sidorna, utan avsikten är att vara återhållsam med vad som läggs in, och att begränsa det till artiklar som förefaller ha ett bestående intresse.

För närvarande blandas svenskspråkiga och engelskspråkiga artiklar, och dessa språk blandas även i rubriker och andra beskrivande texter. Avsikten är att rätta till det så småningom, och att göra separata, rent engelskspråkiga versioner av sidorna jämsides med de nuvarande.