Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Regler för användning av webbplatsen inklusive copyright

Denna webplats är och kommer att vara fritt tillgänglig över Internet. Avsikten är att den ska fortsätta att finnas under överskådlig tid framåt. Webplatsen är fri från reklam och den registrerar inte vilka som besöker den.

Användare är fria att ladda ner egna kopior av webbplatsens innehåll för eget bruk. Återpublicering av innehållet är inte tillåtet annat än efter skriftligt medgivande från webbplatsens innehavare. Sådana rättigheter begränsas av gällande regler för copyright.