Paraliberalt Perspektiv


  sv   en          
 
  Start     Skrifter     Struktur     Debatt     Index     Metadata  

 

Ändamål och arbetssätt med förteckningarna

Den här webbplatsen "innehåller" en bok och ett successivt ökande antal artiklar, genom att den innehåller länkar till dem och svarar för att de bibehålls. Men eftersom det finns många kopplingar mellan dessa publikationer kan också hela webbplatsen ses som en enda stor publikation, men isåfall en som utvidgas och förändras med tiden.

Med det synsättet finns det ett behov av information som underlättar att få överblick över de olika delpublikationerna och över nyckelinformation i var och en av dem. Under den här huvudrubriken, alltså "Förteckningar", ska det successivt tillkomma sådana hjälpmedel.

Ett första steg i den riktningen är att här finns en förteckning över de premisser som specificeras i boken "Värderingar, Liberalism och Islam", med en koncis definition av själva premissen och uppgift om var i boken den är beskriven. Uppgifter om andra ställen där premissen åberopas kan sedan tillkomma.

Ett annat och större steg är införande av en gemensam referenslista för boken och de olika artiklarna, innehållande uppgifter om de externa publikationer (alltså av andra författare) som refereras i dem. Detta möjliggörs genom att vi sedan förut har en databas över de publikationer som använts, och där varje sådan får en egen kodbeteckning. Dessa beteckningar används genomgående i boken och artiklarna. Den gemensamma referenslistan innehåller den grundläggande bibliografiska informationen till att börja med, men den kan sedan kompletteras med ytterligare information och kommentarer om refererade publikationer var för sig.

Detta är vårt koncept vad gäller "förteckningarna" och de kommer nu att byggas upp stegvis.


Denna version av sidan lades upp 2022-05-06.