Argument och Fakta

Ett kluster av sammanhörande webbplatser


  sv   en          
 
  Start     Användning  

 

Formalia

Redaktion

Erik Sandewall är redaktör för detta webbkluster och ansvarig för dess innehåll. Han kan nås på erik.sandewall@argumentochfakta.se

Webbklustrets omfattning

En avgränsning av vilka webbsidor som ingår i Argument och Fakta och vilka som inte gör det är viktig ur formell synpunkt och ur ansvarssynpunkt. Följande definition gäller.

Webbklustret Argument och Fakta innefattar de webbsidor som kan nås, direkt eller indirekt, genom att starta från länkar från webbsidan www.argumentochfakta.se/index.html, så långt som dessa är publicerade på domänen argumentochfakta.se, och endast dessa.

Om man vill söka igenom alla webbsidor som ingår i klustret får man alltså utgå från den här sidan med alla dess menyalternativ, och klicka sig vidare tills man kommer till sidor som ligger på någon annan domän än argumentochfakta.se. Sådana passager ut ur klustret framgår i de flesta fall av att man kommit till en artikel (tidningsartikel, vetenskaplig artikel, osv) som publicerats på annat ställe, så det torde mycket sällan finnas utrymme för tvekan. Om så ändå skulle uppstå får man inspektera webbläsarens fönster som anger aktuell webbadress och se efter vilken webbdomän man befinner sig på.