Argument och Fakta

Ett kluster av sammanhörande webbplatser


  sv   en          
 
  Start     Användning  

 

Ingående webbplatser och deras inriktningar

Två av de ingående webbplatserna är klippsamlingar, dvs. förteckningar över artiklar av olika slag, både i dagspress, fackpress och vetenskapliga media. Alla artiklar visas som klickbara länkar:

Klippsamlingen för individ och samhälle som innehåller länkar till artiklar om aktuella samhällsfrågor, nationalstat och nationalism, partipolitik, religion och multikultur. Referenser i våra egna artiklar går ofta till artiklar i denna klippsamling.

Index för klippsamlingen som innehåller olika slags sammanställningar över artiklar i ovannämnda klippsamling, och andra hjälpmedel som kan underlätta användningen av denna. Därtill innehåller den också artiklar om förhållanden i länder och regioner och om historiska händelseförlopp vilka kan utgöra bakgrund för artiklarna i klippsamlingen för individ och samhälle.

Dessutom ingår en webbplats som ägnas åt att presentera mina egna åsikter och synsätt, i linje med den systematiska framställningen av dessa i boken Värderingar, Liberalism och Islam från 2022, och dess engelskspråkiga motsvarighet. De innehåller främst artiklar, men även några böcker och referat av debatter, med mera.

Paraliberalt Perspektiv är en webbplats som ska ge en systematisk presentation av ett särskilt synsätt på centrala frågor inom liberalismen, ett synsätt som jag kallar paraliberalt. Den är baserad på de böcker där jag har presenterat det paraliberala synsättet, och på artiklar som publicerats på de associerade webbplatserna. Materialet i klippsamlingarna utgör ett underlag för allt detta.

Slutligen finns i princip, men inte just nu:

Diskoteket (tillfälligt ur funktion). Detta är ett diskussions-bibliotek, alltså en webbplats där man kan följa pågående diskussioner, delta i dem, och läsa inläggen i tidigare diskussioner.

Utöver ovanstående ska också nämnas den webbplats som den här sidan ingår i:

Argument och Fakta vilket är den här övergripande webbplatsen som får representera hela klustret.