Argument och Fakta

Ett kluster av sammanhörande webbplatser


  sv   en          
 
  Start     Användning  

 

Navigering inom och mellan webbplatserna

Webbklustret Argument och Fakta använder tvådimensionella menyer i var och en av de ingående webbplatserna. Detta är en något annorlunda ansats och den motiveras av de avsedda användningarna, men den kanske kräver en viss förklaring.

Många webbplatser på nätet använder en metod med accessvägar för att användaren ska kunna navigera och hitta rätt inom webbplatsen. Den går ut på att sidorna på webbplatsen kan innehålla länker till andra sidor där, och användaren kan fritt följa dessa länkar. För att man ska ha en bild av var man är i strukturen, och inte minst hur man ska hitta tillbaka, visar varje ingående sida dess accessväg, alltså en lista av de sidor man har besökt för att komma ner till den sida man är på. Varje punkt i accessvägen är klickbar vilket gör det lätt att komma tillbaka till de punkter man varit på under nerfarten.

Argument och Fakta är istället organiserad som en grupp av sektioner som här kallas webbplatser. De webbsidor som ingår i en sektion, eller webbplats, är utformade för att ge bästa möjliga överblick över webbplatsens innehåll. Det görs med hjälp av en huvudmeny för hela webbplatsen vilken visas på en rad upptill på varje webbsida i den, och en undermeny som är specifik för varje val i huvudmenyn. När man besöker en webbsida visas denna huvudmeny och aktuell undermeny hela tiden (till skillnad från s.k. pull-down menus), och det gjorda valet i respektive meny markeras genom att visas med röd färg.

Med denna ansats bortfaller i stort sett behovet av att visa en accessväg, eftersom varje sida visar var man befinner sig i den aktuella webbplatsen. Det som kan återstå är att veta hur man ska komma tillbaka till den övergripande nivån, alltså ingångssidan www.argumentochfakta.se, som huvudsakligen består av förklaringar och länkar till de olika sektionerna. I den nu upplagda designen har detta lösts men en länk till "hem" jämsides med länkarna för att byta mellan svensk och engelsk text, men detta får ses som en provisorisk lösning.

Med den beskrivna ansatsen kan huvudtexten i de ingående webbsidorna innehålla länkar till material på annat håll, och i många fall är det deras huvuduppgift. Däremot undviker vi att låta denna huvudtext innehålla länkar till andra webbsidor inom Argument och Fakta eftersom det skulle försämra överskådligheten vid navigeringen.

Den här ansatsen är utformad med särskild hänsyn till att webbplatsen ska vara en "repository" för argument och fakta, som namnet säger. En viktig användningssituation är då att man går mellan sidorna i en viss undermeny för att hitta den information man söker, och att man ibland också måste förflytta sig i huvudmenyn. Då är det en stor fördel att bägge menyerna är synliga och klickbara, jämfört med metoden med accessvägar där man behöver klicka sig fram i flera steg för att förlytta sig i sidled.

Länkar från en sida till en annan inom Argument och Fakta

En speciell situation inträffar bland annat i den ingående webbplats som heter "Index för klippsamlingen". I denna finns det webbsidor som innehåller en förteckning över andra webbsidor och länkar till dessa. Följande är ett exempel på en sådan sida:

Strukturerad förteckning över ämnessidorna

Om man klickar på en länk på den sidan så kommer en ny sida upp, ofta en sida på webbplatsen "Klippsamling för Argument och Fakta". Detta är en inbyggd webbplats som utgör en sammanslagning av de två primära, alltså av "Klippsamling för individ och samhälle" och "Index för klippsamlingen", så den har inget ytterligare innehåll än de två andra och är egentligen onödig, men den är till nytta för det specialla ändamålet att bläddra mellan uppgifterna aom olika skribenter. Hur ska man då som användare veta var man har kommit från i navigeringen? -- Svaret är att det sker genom att webbläsaren innehåller flera flikar, och att den nya sidan inte skriver över den man kom från, utan den visas vid sidan av denna. Den metoden används i stor utsträckning när man har länkar från en ingående webbsida till en annan. Ovanstående länk är ett konkret exempel på hur detta fungerar: den strukturerade förteckningen kommer ju upp i en ny flik i webbläsaren, och den här sidan finns kvar som dess granne.

Denna metod är inte någon generell ersättning för metoden med accessvägar i sådana webbplatser på annat håll som använder den metoden, eftersom deras accessvägar ibland går i ett flertal steg, vilket skulle motsvaras av att ett större antal flikar kom att skapas i webbläsaren. Men för de fall som inträffar i Aktuellt och Fakta har den visat sig vara helt tillräcklig.